2
Gözleri bozuk olan tüm sigortalılar gözlük hakları olduğu takdirde SGK tarafından gözlük yardımı alabilir. Bunun için yalnızca TC kimlik numaralarını SGK ile anlaşmalı hastanede ibraz ederek, SGK ile anlaşmalı göz doktorlarında muayene olarak 1 ay geçerlilik süresi olan gözlük reçetesiyle birlikte SGK anlaşmalı bir gözlükçüye gitmeleri yeterlidir

Sosyal Güvenlik Kurumları numaranızın değişmesi şartıyla 3 yılda bir uzak gözlük çerçevesi için 35 TL+KDV ve gözlük camı için 8-23 TL+KDV karşılamaktadır. Ortalama gözlük başına 50 TL katkıda bulunmaktadır. Eğer 40 yaş üstüyseniz ve yakın gözlüğünüz de reçetelendirilmişse kurumunuz ikinci bir 50 TL’de yakın gözlüğünüz için ödemektedir
Diğer kurumların Cam + çerçeve ödeme miktarları 
Akbank Kendi Listesi + 90 TL
Dışbank 35 TL + 75 TL
Emlak Bankası 70 TL  + 100 TL
Garanti Bankası 65 TL + 80 TL
Halk Bankası Resmi Liste  + 40 TL
HSBC Cam + Çerçeve 300 TL
İller Bankası Resmi Liste + 40 TL
İş Bankası Resmi Liste + 95 TL
Merkez Bankası %15 Eklenecek + 100 TL
Odalar Birliği Resmi Liste  + 40 TL
Osmanlı Bankası 65 TL+ 80 TL
P.T.T Resmi Liste + 40 TL
Pamukbank Kendi Listesi  + 55 TL
Şekerbank Resmi Liste + 40 TL
T.B.M.M Milletvekili 80 TL + 100 TL
T.B.M.M Personel 70 TL + 80 TL
T. Kalkınma Bankası Resmi Liste + 120 TL
T.R.T Resmi Liste + 40 TL
TEAŞ Resmi Liste + 40 TL
TEDAŞ Resmi Liste + 40 TL
Türk Telekom Resmi Liste + 140 TL
Türk Ticaret Bank 14 TL + 40 TL
Vakıflar Bankası Kendi Listesi + 75 TL
Yapı Kredi Bankası Resmi Liste + 50 TL
Ziraat Bankası Resmi Liste + 86,40 TL


SGK nın gözlükçülerle yaptığı sözleşmelerden bazı maddeler


Usulüne uygun düzenlenen reçete ile müesseseye müracaat edildiğinde reçete içeriği, 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanır. Ancak reçete içeriğinin özel cam siparişleri nedeniyle 5 (beş) iş günü içerisinde karşılanamaması durumunda en geç müracaatı takip eden 30 (otuz) gün içerisinde karşılanır.
Müessese tarafından kabul edilmiş hasta müracaatına ilişkin reçete içeriğinin süresi içerisinde verilmesinden önce müessesenin sözleşmesinin sona ermesi halinde de reçete içeriği süresi içerisinde karşılanır.
Reçetede; iki gözlük (uzak-yakın) yazılı ise ikisi de verilir. Uzak ve daimi gözlük yazılı ise, bunlardan yalnız bir tanesi verilecektir. Uzak-yakın gözlüklerle birlikte “bifokal/ progressif” gözlük de yazılmış ise, her üç gözlük bir arada verilmeyip, yalnız uzak ve yakın veya “bifokal/ progressif” gözlük verilir. Reçeteye uzak ve yakın gözlük yazılı ise hastanın yazılı talebi halinde de bifokal/ progressif gözlük verilebilir. Reçetede bifokal/ progressif gözlük yazılı ise hastanın yazılı talebi halinde, uzak ve yakın gözlük verilebilir. Bifokal/ progressif gözlük verilmesi halinde bir çerçeve bedeli ödenir.
Müessese tarafından hastaya sadece, Kuruma ilgili teknik dosyayı sunmuş ve Kurumca kabul edilerek Kurum web sayfasında belirtilen firmalara ait çerçeve verilir.
Müessese tarafından hastaya sadece, Kuruma ilgili teknik dosyayı sunmuş ve Kurumca kabul edilerek Kurum web sayfasında belirtilen firmalara ait gözlük cam/ kontakt lens verilir. Kurumca gerekli görülmesi halinde, hastaya verilen gözlük camının/ kontakt lensin ilgili firmaya ait olup olmadığı kontrol ettirilir.
Müessese tarafından temin edilecek çerçevelerin TS EN ISO 12870 standardına uygun CE işareti taşıyan, gözlük camlarının TS EN ISO 8980-1-2-3-4-5 standardına, kontakt lenslerin ise EN ISO 18369-1-2-3-4 standardına uygun olması gerekir. Kurumca gerekli görülmesi halinde çerçevenin/ camın/ kontakt lensin standarda uygunluğu kontrol ettirilir. Kurumca talep edilmesi halinde müessese, hastaya verdiği her bir çerçeve/ cam/ kontakt lens numunelerinden bir adedini Kuruma veya Kurumca belirlenecek yere verecektir.
Kurumca yayımlanan 2008/ 11 No’lu Genelgede katılım payı alınması gerektiği belirtilen kişilerden, bu Genelgede belirtilen oranlarda katılım payı tahsil edilir. Katılım payları, Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları eş, çocuk, ana ve babaları için Kurumca gelir ve aylıklarından, diğer kişiler için müessese tarafından tahsil edilir.
Gözlük cam numaraları değiştiği takdirde, yeniden reçete edilerek alınan gözlük camlarının bedeli Kurumca karşılanır.
Gözlük cam numarası değişse bile daha önce Kurumca karşılanmış çerçevenin kullanım süresi dolmadan çerçeve bedeli karşılanmaz. Bu süre içerisinde ayrıca kontakt lens bedeli ödenmez.
Daha önce Kurumca karşılanmış çerçevenin kullanım süresi dolmuş ise, cam numarası değişmemiş olsa dahi yeniden reçete edilen ve çerçeve ile birlikte temin edilen gözlük cam bedeli Kurumca karşılanır.
Hastanın müesseseye müracaat etmesi halinde hastaya verilen hatalı gözlük camı ya da kontak lensler müracaatı takip eden 5 (beş) iş günü içinde müessese tarafından bedelsiz olarak değiştirilir.
Müessese ile arada ihtilaf çıkması durumunda, hasta sosyal güvenlik il müdürlüklerine/ sigorta müdürlüklerine/ sosyal güvenlik merkezlerine müracaat edebilir. Bu birimlerce gerekli işlemler yürütülerek ihtilaf sonuçlandırılır, ihtilafın sonuçlandırılmasında dernekler aracılığıyla da işlemler yürütülebilir.
Hatalı gözlük camı/ kontakt lens verildiğinin Kurumca herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde camlar/ kontakt lensler müessese tarafından 5 (beş) iş günü içinde değiştirilir, aksi halde nam ve hesabına başka bir sözleşmeli müesseseden temin edilerek camların/ kontakt lenslerin bedeli müesseseden tahsil edilir.

Yorum Gönder

 
Top